Aquarekultywacja.plReferencjeJezioro Góra woj. mazowieckie

Jezioro Góra
woj. mazowieckie

Porównując kolejne wyniki badań jakości wody jez. Góra należy bezwzględnie stwierdzić, że zastosowana metoda Probiotechnologicznej rekultywacji jeziora Góra preparatem „AQUAMAR WATER PURIFICATION” już dała rewelacyjne wyniki.

PDFPaweł Antoni DębkowskiKoło PZW nr 1 Warszawa-Śródmieście

Koło PZW Nr 1 Warszawa – Śródmieście od wielu lat opiekuje się jeziorem Góra o powierzchni ok. 12,5 ha i położoną nad nim Stanicą Wędkarską. Jezioro znajduję się w okolicy Nowego Dworu i jest silnie zarośniętym starorzeczem Narwi. Na skutek postępującej eutrofizacji stan wody jez. Góra pogorszył się do tego stopnia, że w pierwszej dekadzie sierpnia 2011 r. miała miejsce kolejna, tym razem bardzo silna przyducha, podczas której wydusiło się ok. 35% populacji ryb. Poprzednie przyduchy były chwilowe o mniejszym stopniu intensywności, lecz z tendencją do nasilania się wraz z upływem lat.


STAN PRZED REKULTYWACJĄ : STAN PO REKULTYWACJI:
 • Proces mętnienia wody zwykle rozpoczynał się na przełomie kwietnia i maja, narastał do największego poziomu w połowie sierpnia,
 • Przezroczystość wody malała
  do 15 – 20 cm, pojawiały się przyduchy,
 • Nagminne występowanie amoniaku oraz siarkowodoru,
 • proces mętnienia wody zatrzymał się,
 • przezroczystość wody utrzymywała się w granicach 0,7 do 1,3 m,
 • nie stwierdzono występowania amoniaku oraz siarkowodoru nawet w najgłębszych miejscach – ok 3,5 m,
 • wzrost ilości tlenu - przy samym dnie była wysoka i taka sama jak przy powierzchni,
 • zmniejszenie poziomu azotanów oraz nie korzystnych frakcji fosforowych,

Pismo referencyjne Koła PZW Nr 1 Warszawa – Śródmieście

Fragment referatu pod tytułem: „Czy rekultywacja jezior jest możliwa?”

Autorzy: prof. dr hab. Inż. Tomasz Heese, dr Magdalena Kaczorkiewicz, dr Katarzyna Lewicka-Rataj, mgr inż. Katarzyna Pikuła, Jonatan Wawrzonkowski, mgr inż. Anna Wojcieszonek

Kontakt z nami

tel.+48 59 8572143, +48 59 8573670
fax +48 59 8573675
e-mail: aquamar@aquamar.com.pl

Dzięki AQUAMAR WATER PURIFICATION
 • przejrzystość wody sukcesywnie wzrasta
 • wyelimonowano całkowicie zakwity sinic na rekultywowanych zbiornikach
 • tlen dociera do znacznie niższych obszarów zbiornika
 • mięso ryb odzyskuje dobry smak i znika z niego przykry zapach
 • po zarybieniu utrzymują się gatunki ryb które wcześniej nie mogły przeżyć w zbiorniku

Metoda AQUAMAR WATER PURIFICATION

rekultywacja jezior

rekultywacjawód

rekultywacja stawów

rekultywcja zbiorników wodnych