Aquarekultywacja.plReferencjeJezioro testowe w Polsce

Jezioro testowe
w Polsce

Dzięki wykorzystaniu metody "Aquamar Water Purification" mięso ryb z jeziora testowego stało się smaczne oraz całkowicie pozbawione obcych zapachów, przestały również występować zakwity sinic

Marcin MarczyńskiP.P.H. Aquamar Sp. z o. o.

Jezioro testowe jest zbiornikiem polodowcowym typu rynnowego o powierzchni około 60 ha oraz maksymalnej głębokości do 20 m.

Jezioro otoczone jest wysokimi brzegami oraz lasem co bardzo utrudnia jego mieszanie. Dodatkowo opadające do zbiornika liście oraz spływy z okolicznych pól przez dziesięciolecia przyczyniły się do jego znacznej eutrofizacji.

Firma P.P.H. AQUAMAR Sp. Z O.O. w 2009 roku przeprowadziła rekultywację jeziora testowego opracowaną własnoręcznie metodą probiotechnologiczną z wykorzystaniem preparatu "AQUAMAR WATER PURIFICATION".


STAN PRZED REKULTYWACJĄ (ROK 2008): STAN PO REKULTYWACJI (ROK 2011):
 • okresowo występowały zakwity sinic
 • w okresie letnim tlen występował do 7 m pod lustrem wody
 • w okresie zimy tlen występował do 3 m pod lodem
 • mięso ryb posiadało przykry zapach i smak mułu spowodowany występowaniem siarkowodoru i sinic
 • całe dno pokryte było różnej grubości warstwą osadu
 • przejrzystość wody sięgała maksymalnie 1,5 m
 • nie występują zakwity sinic
 • w okresie letnim tlen sięga do dna co automatycznie wyklucza występowanie siarkowodoru i sinic
 • w okresie zimy tlen występuje do 9 m pod lodem
 • mięso ryb jest pozbawione obcych zapachów i bardzo smaczne
 • znaczna powierzchnia dna strefy przybrzeżnej została oczyszczona z osadów
 • przejrzystość wody okresowo sięga 8 m

Kontakt z nami

tel.+48 59 8572143, +48 59 8573670
fax +48 59 8573675
e-mail: aquamar@aquamar.com.pl

Dzięki AQUAMAR WATER PURIFICATION
 • przejrzystość wody sukcesywnie wzrasta
 • wyelimonowano całkowicie zakwity sinic na rekultywowanych zbiornikach
 • tlen dociera do znacznie niższych obszarów zbiornika
 • mięso ryb odzyskuje dobry smak i znika z niego przykry zapach
 • po zarybieniu utrzymują się gatunki ryb które wcześniej nie mogły przeżyć w zbiorniku

Metoda AQUAMAR WATER PURIFICATION

rekultywacja jezior

rekultywacjawód

rekultywacja stawów

rekultywcja zbiorników wodnych